Συνοχή – Οι συνεχιζόμενες και αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, διακρίνουν την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων ως έναν από τους πιο δυναμικούς επαγγελματικούς φορείς της Ηπείρου. Πέρα από τα συμβατικά και νομοθετικά μέτρα, όσον αφορά την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των βουλευτών, με αυστηρό ορισμό, η ΕΞΝΙ αναλαμβάνει δραστηριότητες, δράσεις και ευρείες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές αρχές με κριτικό και αποφασιστικό χαρακτήρα.  Αποστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων είναι η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή χρησιμοποιώντας μεθόδους και διαδικασίες που εξυπηρετούν καλύτερα τους κοινωνικούς σκοπούς και τις πολιτικές βιωσιμότητας. Το όραμα είναι η ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευημερίας, αυξάνοντας τον αριθμό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων, με καλύτερη διανομή του τουριστικού προϊόντος που προσφέρεται εντός του Νομού Ιωαννίνων.