Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1994 ως επαγγελματική μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τα Ιωάννινα. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν μια μικρή ομάδα από επιχειρηματίες που ήταν ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και που δραστηριοποιούνταν στην Περιφέρεια Ιωαννίνων.

Σήμερα, 23 χρόνια αργότερα, η δύναμη της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων ενσωματώνει 70 ξενοδοχεία με 1800 δωμάτια και 4000 κρεβάτια, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών ξενοδοχειακών κρεβατιών στην Περιφέρεια Ιωαννίνων.

 

Όλα τα μέλη της ΕΞΝΙ παρέχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τουρισμό και είναι επίσημα πιστοποιημένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Μεταξύ των μελών, περιλαμβάνονται ξενοδοχεία με υψηλά πρότυπα και δημιουργούν μια ξενοδοχειακή υποδομή που αναδιαμορφώνει το περιφερειακό τουριστικό προϊόν, πληρούν όλες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού και πληρούν όλες τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του τρέχοντος και του μελλοντικού επισκέπτη.  Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επιτρέπουν στους ξενοδόχους της περιοχής να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου και πέραν αυτής στη βορειοδυτική Ελλάδα.  Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη σημασία, η ΕΞΝΙ συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πολιτική της περιοχής και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ευρύτερη κοινότητα των Ιωαννίνων και του Νομού Ηπείρου, σε σημαντικά στρατηγικά ζητήματα της εποχής μας. 

Καταστατικό ΕΞΝΙ


Εταιρικό Προφίλ


Στρατηγικοί Συνεργάτες